Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | P | S | T | Ј | П
Number of items: 12.

B

Bahtovska, E. (2000) On the computation of the bending strains in the cables of overhead lines at the location of the damper. In: XVI International Conference on Material flow, machines and devices in industry, 2000, Belgrade, Yugoslavia.

Bahtovska, E. (2000) The energy balance for damped wind-excited vibrations. In: Yugoslav Symposium on nonlinear mechanics, 2000, Yusnim Nis.

Bahtovska, E. and Taskov, LJ. and Hristovska, E. (2000) Komparacija na dinamickite karakteristiki na prostoren damper so silikonski i elastomerni EPDM zglobovi. In: Simpozium za teoretska i primeneta mehanika, 2000, Struga.

P

Pechijareski, Ljupcho and Mancheski, Gjorgji and Nikoloski, Dimitar (2000) Теоретско-методолошки претпоставки за едно можно истражување на јавното мислење – Студија на случај: Влијанието на промените во политичкиот и економскиот систем врз вредносните ориентири и типовите политичка култура на граѓаните во Република Македонија. Годишник на Економски факултет-Прилеп (19-20).

Popovska-Pavlovska, F. and Trajkovska-Petkoska, Anka and Trajkovska, A. and Gavrilov, T. (2000) Behaviour of VPVC/RPVC Blends. Macromol. Symp..

S

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Почитувањето на сигурносните растојанија во текот на транспортот на експлозивните материи како услов за максимална безбедност на патиштата. Зборник на трудови „Сообраќај и комуникации 2000, стратегиски правци за развој“ од Симпозиум на сојузот на сообраќајните инженери на Македонија и Министерството за сообраќај и врски на Р. Македонија.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Хроматографско определување на содржината на стабилизаторот во потисните експлозивни материи. Современа македонска одбрана.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Хроматографско испитување на амонимуннитрат и тринитротолуен во бризантните експлозивни материи кои се употребуваат во стопанството. In: II. Советување за дупчење и минирање, со меѓународно учество, 2000, Охрид, Македонија.

Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka and Popovski, Orce (2000) Испитување на хемиската стабилност на потисните експлозивни материи со помош на течна хроматографија. Годишник на факултетот за безбедност. ISSN 1409-5068

T

Tashkoski, Petre (2000) THE EFFECTS OF ECOLOGICAL FACTORS ON GROWTH OF THE FUNGUS PHYTOPHTHORA PARASITICA VAR. NICOTIANAE. Tobacco, 50 (9-10). pp. 213-220. ISSN 0494-3244

Ј

Јаневска, Гордана (2000) Краток осврт кон историјата на пропелерите. In: 7-миот Симпозиум за теоретска и применета механика, 28 - 30. септември 2000, Струга, Р.Македонија.

П

Пановски, С. and Стојановски, В. and Јаневска, Г. (2000) Систем заштите Охридског Језера од отпадних вода са посебним освртом на станицу за пречишћавање отпадних вода. In: PROCESING 2000, 2000, Београд, СР Југославија.

This list was generated on Tue Jan 21 19:42:15 2020 CET.