Влијанието на квалитетот на информационите системи врз квалитетот на практичниот менаџмент

Janeska, Margarita and Taleska, Suzana (2000) Влијанието на квалитетот на информационите системи врз квалитетот на практичниот менаџмент. In: советување во организација на МАЗУК - Скопје на тема “Со деловна совршеност кон меѓународна конкурентност”, 10-11, Skopje, Macedonia.

Full text not available from this repository.

Abstract

Vo trudot se analizirani odnosite me|u kvalitetot na prakti~niot menaxment i informacionite sistemi. Preku ovoj trud e istaknata ulogata na kvalitetot na informacionite sistemi vo sozdavaweto na efikasnost na prakti~niot menaxment i toa vodej}i smetka ne samo za interniot, tuku i za eksterniot kvalitet na prakti~niot menaxment, vklu~uvaj}i gi dobavuva~ite i kupuva~ite kako faktor za nivnoto zgolemuvawe. Toa pridonesuva za sozdavaawe novi praktiki koi }e gi zacvrstat vrskite me|u dobavuva~ite i potro{uva~ite so {to }e se obezbedi dvonaso~nost i brza razmena na informaciite vo odnos na kvalitetot. Navedenite faktori, isto taka, }e pridonesat i za zgolemuvawe na performansite na pretprijatieto kako celina.
Vo ovoj trud, vsu{nost, e napraven obid da se odgovori na slednive pra{awa:
 Kakva e vrskata me|u kvalitetot na prakti~niot menaxment i protokot na kvalitetni informacii?
 Dali protokot na kvalitetni informacii go zgolemuva kvalitetot na prakti~niot menaxment i efikasnosta vo dobivaweto na podobar kvalitet na performansite?

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 06 Feb 2020 20:57
Last Modified: 06 Feb 2020 20:57
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/2515

Actions (login required)

View Item View Item