Items where Author is "Basheska Gjorgjieska, Marika"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Thesis
Number of items: 22.

Article

Basheska Gjorgjieska, Marika (2018) Проектни активности на Факултетот. Еквилибриум (25). pp. 7-8. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2017) Двојна диплома на докторските студии на Економски факултет-Прилеп. Еквилибриум (24). pp. 5-6. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2017) Профил 13. Еквилибриум (24). pp. 14-15. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika and Damnjanovic, Vesna (2017) Работилница за примена на студија на случај во наставата. Еквилибриум (22). pp. 8-9. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika and Kume, Vasilika and Shahini, Besa (2016) Strategic management, a frill or a need – an empirical study of Albanian and Macedonian businesses. Scientific Annals of Economics and Business, 63 (2).

Basheska Gjorgjieska, Marika (2015) Импресии од студискиот престој на Универзитетот „Софија Антиполис“ во Ница. Еквилибриум (18). pp. 19-20. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2015) Reflections on the DOCSMES project and PhD programme (3). Еквилибриум (17). p. 14. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2015) Reflections on the DOCSMES project and PhD programme (2). Еквилибриум (16). pp. 10-11. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2014) Reflections on the DOCSMES project and PhD programme. Еквилибриум (15). pp. 8-10. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2014) Рефлексии од Темпус проектот DOCSMES. Еквилибриум (14). pp. 7-9. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2013) Средба со претставници на мали и средни претпријатија од Пелагонискиот регион. Еквилибриум (10). pp. 4-5. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2012) Нови програми на третиот циклус студии. Еквилибриум (9). p. 6. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2012) The experience from the doctoral programme in Entrepreneurship and SME Management. Еквилибриум (8). pp. 6-8. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2012) Почеток на докторската програма по претприемништво и менаџмент на мали и средни претпријатија. Еквилибриум (6). pp. 6-8. ISSN 2671-3349

Basheska Gjorgjieska, Marika (2011) Нова програма за докторски студии: Претприемништво и менаџмент на мали и средни претпријатија. Еквилибриум (2). pp. 7-8. ISSN 2671-3349

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2011) Стабилноста како услов за развојот на туризмот. Меѓународна научна конференција,Мултипликативните ефекти од развојот на туризмот,Зборник на трудови.

Basheska Gjorgjieska, Marika (2010) Да се почувствува харизмата на Котлер. Еквилибриум (1). pp. 11-12. ISSN 2671-3349

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2001) Економските ефекти од развојот на туризмот врз стопанството на Република Македонија. Меѓународна конференција. pp. 515-525.

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2001) Nova paradigма menadzmenta u uslovima globalizacije. Me|unarodna naucna konferencija"Globazation and transition processes,,.

Basheska Gjorgjieska, Marika and Sotiroski, Kosta (2000) Интернет као стратегијски маркетинг инструмент трговине. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, Часопис за стартегисјки менаџмент и системи подршке стартегијском менеџменту (3). pp. 50-54.

Book

Bianchi, M and Basheska Gjorgjieska, Marika and Tampier, L and Ngo Mai, S and Vergés, J (2014) Beyond the Horizon of Tempus Projects. Theory and Practice of Project Management. Il Ponte Vecchio,, Italy. ISBN 8865414073, 9788865414071

Thesis

Basheska Gjorgjieska, Marika (1992) Модели на одлучување во процесот на воведување нов производ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Fri Apr 19 05:36:38 2024 UTC.