Items where Author is "Atanasoski, Sasho"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2011) Стабилноста како услов за развојот на туризмот. Меѓународна научна конференција,Мултипликативните ефекти од развојот на туризмот,Зборник на трудови.

Atanasoski, Sasho (2010) Светската економска рецесија и eкономската наука. Meѓународна научна конференција на тема: Економијата и бизнисот во пострецесискиот период.

Atanasoski, Sasho (2009) PRIUM - Promoting a model of Integrated University in the FYR of Macedonia. Megjunarodna konferencija Skopje. ISSN JEP-41019-2006

Atanasoski, Sasho and Zhoglev, Zlatko (2007) ЕКОНОМИЈАТА , НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА: промени под влијание на компјутеризацијата. Меѓународна научна конференција,Бизнисот и глобализацијата. pp. 39-55.

Atanasoski, Sasho (2005) ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НОВАТА ЕКОНОМИЈА. Меѓународна научна конференција на тема: Предизвиците на новата економија. pp. 11-16.

Atanasoski, Sasho and Rocheska, Slavica (2005) ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И НОВАТА ЕКОНОМИЈА. Меѓународна научна конференција ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НОВАТА ЕКОНОМИЈА. pp. 79-89.

Atanasoski, Sasho (2005) Предизвиците на новата економија. Економија и бизнис. pp. 17-19. ISSN 1409-6781

Rocheska, Slavica and Atanasoski, Sasho (2004) Новиот регионализам, глобализацијата и економскиот развој. ПРИЛОЗИ, Одделение за општествени науки,, XXXV (1).

Atanasoski, Sasho (2004) Современите теоретски аспекти за економската улога на државата. Годишник на Економски факултет-Прилеп. pp. 157-172.

Atanasoski, Sasho (2004) Меѓународните односи на почетокот на 21 век. Годишник на Економски факултет-Прилеп. pp. 263-273.

Atanasoski, Sasho and Rocheska, Slavica (2003) НОВИТЕ ДИМЕНЗИИ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ. Воведен реферат на Меѓународниот симпозиум,Регионалната соработка и економскиот развој. pp. 3-15.

Atanasoski, Sasho and Todorov, Todor (2003) Анатомија на светскиот поредок. ИСБН 9989-695-19-9 . Економски факултет-Прилеп и АД Киро Дандаро - Битола.

Atanasoski, Sasho and Rocheska, Slavica (2003) НОВИТЕ ДИМЕНЗИИ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ. Воведен реферат на Меѓународниот симпозиум,Регионалната соработка и економскиот развој. pp. 3-15.

Atanasoski, Sasho (2003) Научната и едукативната вредност и значењето на книгата ,, Макроекономија,, од проф.д-р. Таки Фити. zbornik na trudovi. pp. 351-356. ISSN YU ISSN 0352-1087

Rocheska, Slavica and Atanasoski, Sasho (2003) Novite dimenzii na regionalnata sorabotka i ekonomskiot razvoj. Ekonomija i Biznis (66).

Rocheska, Slavica and Atanasoski, Sasho (2003) Politekonomskite aspekti na procesite na globalizacija i regionalizacija. Ekonomija i Biznis (67-68).

Atanasoski, Sasho (2002) Политичка економија на светскиот поредок. ИСБН 9989-785-31-7 . АД Киро Дандаро - Битола и ДООЕЛ Викели- Прилеп.

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2001) Економските ефекти од развојот на туризмот врз стопанството на Република Македонија. Меѓународна конференција. pp. 515-525.

Atanasoski, Sasho (2001) The Contemporary Socio – Economic Changes and the Role of the Economic Science. The contemporary socio-economic changes and the role of the economic science.

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2001) Nova paradigма menadzmenta u uslovima globalizacije. Me|unarodna naucna konferencija"Globazation and transition processes,,.

Atanasoski, Sasho (2001) The World's order after the cold war. Modernizacija na javnata administracija. ISSN AC JEP – 14359 – 1999

Atanasoski, Sasho (2000) ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА НА СВЕТСКОТО СТОПАНСТВО. Меѓународен научен собир,Современите процеси на економскиот развој на земјите од југоисточна Европа. pp. 563-581.

Atanasoski, Sasho (2000) Глобалната безбедност и глобалниот економски развој. Zbornik na trudovi. pp. 143-155. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1999) Моделот на пазарно стопанство во земјите во транзиција. Научен собир,Моделот на пазарно стопанство во земјите во транзиција. pp. 95-105.

Atanasoski, Sasho (1999) Некои аспекти на вклучувањето на Република Македонија на светскиот пазар. Годишник на Економски – Факултет – Прилеп. pp. 209-221.

Atanasoski, Sasho (1999) Влијанието на неекономските фактори врз макроекономската политика и развојот на Република Македонија. Влада на Р.М. pp. 95-101.

Atanasoski, Sasho (1998) Трансформацијата на моќта во современиот свет. Zbornik na trudovi. pp. 141-161. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Судар или конвергенција на цивилизациите. zbornik na trudovi. pp. 251-256. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Регионализација версус глобализацијата на светското стопанство. Zbornik na trudovi. pp. 69-81. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Воспоставувањето на новиот поредок на меѓународните односи и функционирањето на општествената репродукција. Doctoral thesis, Ekonomski fakultet Prilep.

Atanasoski, Sasho (1996) Новиот вредносен систем основна претпоставка на развојот на Република Македонија. Zbornik na trudovi. pp. 21-31. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1996) Новиот меѓународен поредок- поредок на капиталот. Zbornik na trudovi. pp. 183-190. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1995) Транзицијата и дилемите при нејзиното осмислување и спроведување. Zbornik na trudovi. pp. 29-37. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho and Todorov, Todor (1995) Транзицијата во фокусот на научната мисла. Zbornik na trudovi. pp. 13-21. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho and Todorov, Todor (1995) За некои противречности и парадокси на процесот на транзиција. Меѓународенсимпозиумна тема „ Структурните промени и развојот на земјите во транзиција.

Atanasoski, Sasho (1994) Некои аспекти за воспоставување на новиот светски поредок. Зборник на трудови. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1993) Врамнотежувањето на процесите на општествената репродукција и макроекономското планирање. Masters thesis, Ekonomski fakultet Prilep.

This list was generated on Wed Dec 7 15:48:22 2022 UTC.