Items where Author is "Иванов, Александар"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 11.

Иванов, Александар and Бабаноски, Кире and Цветковиќ, Владимир (2023) СИСТЕМОТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ РИЗИЦИ ОД КАТАСТРОФИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ БЕЗБЕДНОСТ (8). pp. 55-70. ISSN 2671-3764

Малип-Саздовска, Марина and Иванов, Александар and Бабаноски, Кире (2023) ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ КОМПЈУТЕРСКИ АЛАТКИ ПРИ ДЕТЕКТИРАЊЕ ИМПРОВИЗИРАНИ ЕКСПЛОЗИВНИ НАПРАВИ. МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ БЕЗБЕДНОСТ (8). pp. 71-84. ISSN 2671-3764

Мојаноски, Цане Т. and Ортаковски, Владимир and Миленковска, Марија and Крстевска, Катерина and Иванов, Александар (2017) ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: СТРАЗБУР ДОМА ИЛИ МАКЕДОНИЈА ПРЕД СТРАЗБУР. Project Report. Факултет за Безбедност - Скопје, Скопје.

Мојаноски Т., Цане and Ортаковски, Владимир and Миленковска, Марија and Крстевска, Катерина and Иванов, Александар (2017) Имплементирање на практиката на Европскиот суд за човекови права во Република Македонија: Стразбур дома или Македонија пред Стразбур. Факултет за безбедност – Скопје, Скопје.

Иванов, Александар (2013) Заштитата за животната средина во остварување на безбедноста во Република Македонија (теоретски, нормативни и институционални аспекти). Doctoral thesis, Факултет за безбедност- Скопје.

Иванов, Александар and Малиш-Саздовска, Марина and Наумовска, Бојана (2012) Некои размислувања за заштитата на животната средина како безбедносна дилема. Реформите на безбедносниот сектор во Република Македонија и нивното влијание врз борбата против криминалитетот.

Иванов, Александар (2011) ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР ВО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. Masters thesis, Факултет за безбедност- Скопје.

Батиќ, Драгана and Аќимовска-Малетиќ, Искра and Малиш Саздовска, Марина and Николоска, Светлана and Шурбановска, Орхидеја and Мојсоска, Снежана and Мојаноски, Цане Т. and Гогов, Богданчо and Иванов, Александар (2011) Безбедност во училиштата (Психолошки, криминолошки, криминалистички и правни аспекти на безбедноста во средните училишта во градот Скопје): состојби и препораки. Project Report. Здружение за безбедносни истражувања и едукација.

Иванов, Александар (2010) Некои разлики во прекршочното право во Македонија, Србија и Хрватска. MACEDONIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY. pp. 135-148. ISSN 1409-5327

Иванов, Александар (2009) Локалната самоуправа и вршењето на полициските работи во Република Македонија. Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје,. pp. 193-204.

Мирчева, Стојанка and Чачева, Виолета and Иванов, Александар (2009) Положбата на децата жртвина сексуланата злоуппотреба во македонскиот казненоправен систем. Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје,. pp. 282-291.

This list was generated on Tue Nov 28 17:01:08 2023 UTC.