Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 2002

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | T
Number of items: 12.

I

Iliev, Dean (2002) Можам ли да бидам ментор или ќе бидам ли добар ментор. Воспитание- Списание за теорија и практика, II (2). pp. 104-107.

T

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Геоинформациски системи во областа на државните граници. In: Географски информациски системи.

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Неверојатни промени. Одбрана (77).

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Масовна миграција. Одбрана (76).

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Намалување на Македонците. Одбрана (74).

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Промена на перспективите. Одбрана (72).

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Експлозија на населението. Списание Одбрана (74).

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Етничко прочешлување. Одбрана (71).

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Бројно движење и етнички карактеристики на населението во северното гранично подрачје. Одбрана (71-77).

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Северната граница и конфликтот во Република Македонија. Современа македонска одбрана (5).

Talevski Dimitrija, Jove (2002) Проучување на географскиот простор и учителот на 21 век. In: Меѓународни педагошки средби.

Talevski Dimitrija, Jove and Zmejkovski, Milosh and Mileski, Toni and Gjorgjievski, Goran (2002) Практикум по основи на картографија и топографија. Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј", Скопје.

This list was generated on Tue Jul 16 04:14:02 2024 UTC.