Items where Author is "Smileski, Rose"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 11.

Article

Stefanov, Mile and Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka (2003) Производство и примена на експлозивна материја АН-ФО МАК-1. III Советување за дупчење и минирање со меѓународно учество. pp. 381-392.

Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka and Popovski, Orce (2002) Хроматографско испитување на амонимумнитратните експлозиви кои се употребуваат во стопанството. Современа македонска одбрана.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Хроматографско определување на содржината на стабилизаторот во потисните експлозивни материи. Современа македонска одбрана.

Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka and Popovski, Orce (2000) Испитување на хемиската стабилност на потисните експлозивни материи со помош на течна хроматографија. Годишник на факултетот за безбедност. ISSN 1409-5068

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Почитувањето на сигурносните растојанија во текот на транспортот на експлозивните материи како услов за максимална безбедност на патиштата. Зборник на трудови „Сообраќај и комуникации 2000, стратегиски правци за развој“ од Симпозиум на сојузот на сообраќајните инженери на Македонија и Министерството за сообраќај и врски на Р. Македонија.

Conference or Workshop Item

Stefanov, Mile and Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka (2002) Техника и технологија за производство на експлозивна материја „АН-ФО МАК-1“ и негова масовна примена во рудниците за примарни минирања на метали и неметали. In: Прв симпозиум од областа на експлозивните материи, вооружувањето и воената технологија, 2002, Охрид.

Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka (2001) Ispitivanje hemijske stabilnosti baruta metodom tecne hromatografija. In: XXI Simpozium o eksplozivnim materijama, Jugoslovenski komitet za eksplozivne materije, 2001, Tara (Serbia).

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Хроматографско испитување на амонимуннитрат и тринитротолуен во бризантните експлозивни материи кои се употребуваат во стопанството. In: II. Советување за дупчење и минирање, со меѓународно учество, 2000, Охрид, Македонија.

Popovski, Orce and Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka (1999) Детекција на Циклотриметилентринитроамин и 1-метил-2,4,6-тринитробензен (ТНТ) со помош на течна хроматографија. In: Конгрес на хемичарите и технолозите, со меѓународно учество, 1999, Скопје.

Book

Smileski, Rose and Rajkovchevski, Rade (2021) Вооружување и опрема [Arms and equipment], in Macedonian, second amended edition. Faculty of Security-Skopje, Skopje, Macedonia. ISBN 978-608-4828-62-4

Smileski, Rose and Rajkovchevski, Rade (2016) Вооружување и опрема [Arms and equipment], in Macedonian. Faculty of Security-Skopje, Skopje, Macedonia. ISBN 978-608-4532-69-9

This list was generated on Sun Oct 1 04:48:23 2023 UTC.