ЕФЕКТИ ОД ПОВРЕДАТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ ПОТРОШУВАЧИТЕ

Miloshoska, Danijela (2010) ЕФЕКТИ ОД ПОВРЕДАТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ ПОТРОШУВАЧИТЕ. Научно списание Хоризонти на Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, Битола, 2010..

[thumbnail of Efekti vrz potrosuvacite.doc] Text
Efekti vrz potrosuvacite.doc - Published Version

Download (81kB)

Abstract

Економските ефекти од повреда на правата од интелектуална сопственост може да се групираат како социо-економски ефекти, како ефекти врз носителите на права од интелектуална сопственост, ефекти врз потрошувачите и ефекти врз државата.
Социо-економските ефекти од повреда на правата од интелектуална сопственост се јавуваат како ефекти врз иновативните процеси, врз организираниот меѓународен криминал, врз животната средина, врз вработеноста, врз странските директни инвестиции и врз трговските текови.
Разгледувајќи ги микроекономските ефекти, може да дојдеме до заклучок дека има повеќе параметри од аспект на носителите на правата од интелектуална сопственост кои се погодени од повреда на истите, како што се обемот на продажба, цените, трошоците, инвестициите и тн.
Кога зборуваме за ефектите од повреда на правата од интелектуална сопственост, надвор од нивниот досег не останува ниту државата. Така, државите претрпуваат штети во однос на нивото на приходи кои ги наплаќаат, трошоците за борба против повреда на правата од интелектуална сопственост и врз нивото на корупција.
Ефектите врз потрошувачите се јавуваат како ефекти врз здравјето и безбедноста на потрошувачите и како ефекти врз користа од потрошувачка.
Клучни зборови: фалсификување, пиратерија, ефекти врз потрошувачите.
Abstract

The economic effects of counterfeiting and piracy can can be grouped as general socio-economic effects, effects on right holders, consumers and governments.
Counterfeiting and piracy can have broad economy-wide effects on trade, foreign investment, employment, innovation, criminality and the environment.
Concerning the micro-economic effects, the sales volume, prices and costs of right holders are impacted as are investment, royalites and brand value.
With respect to governments, counterfeiting and piracy have effects on tax revenues, government expenditures, and, when corruption takes place, the effectivnes of public institutions.
The effects on consumers are grouped like health and safety risk and like consumer utility.
Key words: Counterfeiting, piracy, effects on consumers.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Law
Divisions: Faculty of Tourism and Hospitality
Depositing User: Prof. d-r. Danijela Miloshoska
Date Deposited: 11 Jul 2023 10:43
Last Modified: 11 Jul 2023 10:43
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/8651

Actions (login required)

View Item View Item