Македонски родово чувствителен јазик Macedonian Gender Sensitive Language

Stojanoska, Marija and Janusheva, Violeta (2023) Македонски родово чувствителен јазик Macedonian Gender Sensitive Language. PALIMPSEST: International Journal for Linguistics, Literary and Cultural Research, 8 (15). pp. 95-105. ISSN 2545-3998

Full text not available from this repository.

Abstract

Родово чувствителниотјазик(РЧЈ), меѓу другото,се однесува на именкитештоозначуваатпрофесии/функции што најчесто се употребуваатво формата за машки род, а ги опфаќа лицата од женски и лицата од машки пол. Во трудот се анализираатсодржини што се однесуваат на родовите прашања, а особено на РЧЈ за да се добие една општа слика за зрелоста на условите Македонија да се приклучи кон пошироката дискусија за РЧЈ. Примерокотго сочинуваат голем број интернет-извори поврзани со родовите прашања и со РЧЈ, што се резултат на пребарувањето на „Гугл“ според клучен збор, а анализата се потпира на квалитативната анализа на содржината и на интерпретативно-индуктивниот метод.Резултатите од истражувањето покажуваат дека има голем број содржини поврзани со родовата еднаквост меѓу жените и мажите, но дека недостигаат содржини што се однесуваат на засилувањето на родовата еднаквост преку јазикот. Но од резултатите се гледа и дека има спорадична употреба на именки што означуваат професии/функции од женски род, а тоа покажува една позитивна насока во однос на развојот на РЧЈ во Mакедонија.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Prof. d-r Violeta Januseva
Date Deposited: 26 Jun 2023 12:26
Last Modified: 26 Jun 2023 12:26
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/8516

Actions (login required)

View Item View Item