Qualitative and quantitative approaches in the quality of life research

Dimoska, Tatjana (2008) Qualitative and quantitative approaches in the quality of life research. Scientific Journal of the University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, “Horizons”, Bitola.

[thumbnail of Qualitative and quantitative approaches in the quality of life research.pdf]
Preview
Text
Qualitative and quantitative approaches in the quality of life research.pdf

Download (224kB) | Preview

Abstract

Poimot "kvalitet na `ivot" pretstavuva multidimenzionalen poim.
Negovata multidimenzionalnost mo`e da se utvrdi vrz osnova na brojot na
komponentite koi se sodr`ani vo negovoto definirawe. Kako rezultat na toa,
se javuvaat i te{kotii pri kvantitativnoto i kvalitativnoto istra`uvawe na
ovoj poim. Postojat razli~ni priodi i metodi za kvantitativno i kvalitativno
istra`uvawe na kvalitetot na `ivot. Vo osnova, tie zavisat od domenot na
istra`uvawe i modelot koj e prifaten kako osnova vo istra`uvaweto na
kvalitetot na `ivot. Imaj}i go vo predvid faktot deka poimot kvalitet na
`ivot e relativno nov poim koj se pojavil во vtorata polovina na XX vek, se
nalaga neophodnosta od negovoto ponatamo{no istra`uvawe vo site negovi
domeni.
Klu~ni zborovi: kvalitet na `ivot, kvantitativni priodi, kvalitativni
priodi, istra`uvawe, metodi

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Tourism and Hospitality
Depositing User: Mr Bojan Sekulovski
Date Deposited: 09 Mar 2020 09:11
Last Modified: 09 Mar 2020 09:11
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/3976

Actions (login required)

View Item View Item