СОРАБОТКАТА СО СТОПАНСТВОТО - МОЖНОСТ ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ

Андоновски, Мирослав and Здравкоски, Игор (2016) СОРАБОТКАТА СО СТОПАНСТВОТО - МОЖНОСТ ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ. In: XXII Skup TRENDOVI RAZVOJA NOVE TEHNOLOGIJE U NASTAVI, 16 - 19. 02. 2016, Zlatibor, Serbia.

Warning
There is a more recent version of this item available.
Full text not available from this repository.

Abstract

Кратка содржина: Откако постои Универзитетот, постои настојувањето на надлежните државни институции и универзитетските органи да се едуцира кадар кој со стекнатите знаења ќе може да одговори на барањата на работодавачите, дали од јавниот сектор или стопанството – сеедно. Во таа насока, донесени се многубројни законски решенија и нивни измени и дополнувања, а заради практична имплементација донесени се уште повеќе подзаконски акти и општи акти на ниво на Универзитет и факултети. Една од активностите за приближување на ставовите во поглед на профилот на едуцираниот кадар на универзитетите е воспоставувањето соработка со стопанството (што е предмет на овој труд) на кој начин се овозможува и профилирање на студиските програми со чие завршување би се продуцирал кадар кој одговара на потребите на стопанството. Појдовната основа за овие активности е Законот за високото образование во кој се предвидени одредби за задолжителна пракса на студентите што претставува услов за напредување во повисока студиска година, и клиничката настава што ја изведуваат истакнати стручњаци од практиката. Исто така, оваа сфера е предмет на уредување на законските одредби и одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и надлежности на одборите за соработка и доверба со јавноста . Секако во оваа насока се и автономните активности на Универзитетот, а посебно неговите единици (во овој случај Економскиот факултет- Прилеп) што се превземаат заради продлабочување на соработката со стопанството што за цел има подобрување на профилот на студиските програми а кое нешто ќе резултира со кадар кој ќе одговори на потребите на реалниот сектор.
Клучни зборови: соработка, стопанство, студиски програми.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Law
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 29 Jun 2016 10:07
Last Modified: 13 May 2019 09:56
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/170

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item