Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | I | T | Ј
Number of items: 4.

B

Bosilkovska, Stela and Januseva, Violeta (2006) MONTAGE OF EDUCATIONAL ATTRACTIONS. Зборник на трудови. pp. 1-5.

I

Iliev, Dean (2006) Акциони истражувања во образованието: креирање и водење одржливи промени во воспитно-образовниот процес. Педагошки факултет- Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Битола. ISBN 9989-100-14-4

T

Talevski Dimitrija, Jove and Kolondzovski, Bojo and Pejchinovska, Milena (2006) Формирање на географски претстави и поими во наставата по ПиО, природа и општество врз основа на набљудување. In: Современи тенденции во формирањето на наставниот кадар за предучилишно воспитание и одделенска настава, 12-14.10, Ohrid-Struga, Macedonia. (Submitted)

Ј

Јанушева, Виолета (2006) Македонскиот и влашкиот јазик во Битола, во однос на функциите. Зборник од 32 Научна конференција на 38 СМЈЛК. pp. 415-424.

This list was generated on Thu Sep 23 09:18:25 2021 UTC.