Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 1995

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: T
Number of items: 5.

T

Talevski Dimitrija, Jove (1995) Проучување на просторот за воени потреби. In: Прв конгрес на географите од Република Македонија.

Talevski Dimitrija, Jove (1995) Анекс за засолнување кон просторниот план на општината Битола. Општина Битола.

Talevski Dimitrija, Jove (1995) Фактори кои влијаат врз евакуацијата на населението и материјалните добра. Одбрана (20).

Talevski Dimitrija, Jove (1995) Граничните подрачја на Република Македонија. Одбрана (19).

Talevski Dimitrija, Jove (1995) Анекс за изградба на засолништa кон ОУП на град Битола. Општина Битола.

This list was generated on Fri Sep 22 00:26:54 2023 UTC.