Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | K | N | S | T | V
Number of items: 7.

A

Andreevski, Igor (2008) Примена на инверзната постапка за развој и верификација на дисперзионите модели. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kirkov, Maja (2008) Методички постапки за стекнување на визуелна писменост кај учениците од почетното образование во основните училишта. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Nikoloska, Svetlana (2008) Кривичните дела против службената должност (криминолошко-криминалистички аспекти). Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Nuneski, Robert (2008) Проучувања на технолошките својства на суровината од типост „Измир Басма“ со осврт на квалитетните својства носители на квалитетот на тутунските мешавини. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Salamovska, Snezana (2008) Промотивните активности во функција на зголемување на ефикасноста и ефективноста на компаниите. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Trajcevski, Ljupco (2008) Детекција на разни оштетувања на запци кај планетарни запченици со анализа на вибрациите. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Veljanovska, Kostandina (2008) Развој на стратегија за оптимална адаптивна контрола на пристапот на автопат. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 11:16:13 2024 UTC.