Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2006

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | J | M | R | V
Number of items: 6.

A

Alil, Sevin (2006) Компаративните карактеристики на методските решенија за развојот на критичкото мислење во одделенската настава по македонски и по турски јазик - програмско подрачје литература. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

C

Cvetanovski, Ile (2006) Оптимизација на изборот на локација на стоковно - траспортните центри и нејзиниот придонес кон развојот на современите транспортни технологии. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Jakovlev, Zlatko (2006) Анимација во средствата на туристичката пропаганда. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mijalkovic, Sonja (2006) Можности за редукција на полициклитичните ароматични јаглеводороди од тутунскиот чад со примена на зеолитно - композитни филтри за цигари. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Risteski, Ilija (2006) Сортната структура, начинот на бербата и сушењето, неопходни фактори за подобрување на квалитетот и зголемување на производството од типот берлеј во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Vilos, Ilios (2006) Прилог кон истражувањето на граничната носивост на врска со челична плоча и високовредни завртки од челични конструкции. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 22:55:13 2024 UTC.