Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2004

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | M | P | S | T
Number of items: 5.

K

Kirovska, Zanina (2004) Меѓународните кредитни аранжмани како фактор за потикнување на економскиот раст и развој на РМ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mancheski, Gjorgji (2004) Моделирање на процесите на економско вреднување и стратегија на оптимална варијанта од аспект на изградба, одржување и експлоатација на патната мрежа. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Patoska, Aleksandra (2004) Меѓународниот договор за продажба во Р.Македонија и промените во меѓународната трговска регулатива. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Shehu, Azis (2004) Тимската работа на учителите и учениците во реализација на современата образовна технологија во природно-математичкото подрачје на одделенската настава. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Tuntev, Zoran (2004) Влијание на атрактивноста на туристичките дестинации врз развојот на селективниот туризам во Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sun Jun 16 00:03:57 2024 UTC.