СЛОЖЕНИТЕ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ ВО НАСЛОВИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ

Stojanoska, Marija and Janusheva, Violeta (2023) СЛОЖЕНИТЕ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ ВО НАСЛОВИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ. PALIMPSEST: International Journal for Linguistics, Literary and Cultural Research, 8 (16). pp. 67-74. ISSN 2545-3998

Full text not available from this repository.

Abstract

Ова истражување ги испитува употребата и дистрибуцијата на
сложените глаголски форми во насловите на статиите во електронските медиуми
со цел да се согледаат сличностите и разликите со насловите во досегашните
истражувања. Примерокот го претставуваат 100 случајно избрани наслови од
електронските медиуми објавени на веб-страницата time.mk, а за анализа на
податоците и за донесување заклучоци, се употребува општиот интерпретативен
метод.
Истражувачките резултати покажуваат дека најчесто употребувани сложени
глаголски форми се можниот начин, минатото неопределено време во 3. л. еднина,
идното време и конструкциите со сум во кои е испуштен помошниот глагол сум. Од
резултатите се гледа и дека поретко се употребува минатото-идно време, а воопшто
не се употребуваат предминатото и идното прекажано време. Според тоа, покрај
сопствените карактеристики, насловите во македонските медиуми имаат сличности
со насловите во медиумите на англиски јазик

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Prof. d-r Violeta Januseva
Date Deposited: 14 Jan 2024 18:07
Last Modified: 14 Jan 2024 18:07
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/9675

Actions (login required)

View Item View Item