ПРИМЕНЛИВОСТ И ЗНАЧЕЊЕ НА Е-HRM КОНЦЕПТОТ ВО УСЛОВИ НА СОВРЕМЕНО ОРГАНИЗАЦИСКО РАБОТЕЊЕ / APPLICABILITY AND IMPORTANCE OF E-HRM CONCEPT IN TERMS OF MODERN ORGANIZATIONAL OPERATIONS

Shishkovska, Blaguna and Gruevski, Dragan (2018) ПРИМЕНЛИВОСТ И ЗНАЧЕЊЕ НА Е-HRM КОНЦЕПТОТ ВО УСЛОВИ НА СОВРЕМЕНО ОРГАНИЗАЦИСКО РАБОТЕЊЕ / APPLICABILITY AND IMPORTANCE OF E-HRM CONCEPT IN TERMS OF MODERN ORGANIZATIONAL OPERATIONS. In: Fifth International Scientific Conference CONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCES subject focus INNOVATION AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT, BAS, Bitola, R.Macedonia, Novembar, 2018, БАС ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ - БИТОЛА.

[thumbnail of ПРИМЕНЛИВОСТ И ЗНАЧЕЊЕ НА Е-HRM КОНЦЕПТОТ ВО УСЛОВИ НА СОВРЕМЕНО ОРГАНИЗАЦИСКО РАБОТЕЊЕ.pdf] Text
ПРИМЕНЛИВОСТ И ЗНАЧЕЊЕ НА Е-HRM КОНЦЕПТОТ ВО УСЛОВИ НА СОВРЕМЕНО ОРГАНИЗАЦИСКО РАБОТЕЊЕ.pdf

Download (783kB)

Abstract

Брзиот развој наинтернетотво текот напоследната деценија, го зголеми интензитетот наспроведувањето и примената на електронското управување со човечки ресурси (e-HRM). Истражувањатаза човечки ресурсиукажуваат на тоа декаи бројот наорганизации кои применуваатe-HRM и длабочината наапликации во рамките наорганизациите постојано се зголемува. Целта наовој труде да сеобезбедипреглед на оваалитература којможе да го подобриразбирањето наe-HRM, но и да се направи реална проценка за тоа каде е возможна негова примена, а каде едноставно не е возможно да се замени традиционалниот директен начин ва управување со човечки ресурси.
Е-HRM е релативно нов термин за ИТ поддржан МЧР, односно управување со човечките ресурси преку употреба на новите технологии. e-HRM е ново поле на технологија која е широко распространета во организациите од целиот свет. Таа има за цел трансформирање на функциите за човечки ресурси во пофлексибилни и поефикасни. Во ова истражување е направен обид да се доловат промените кои ги направи технологијата низ текот на годините во секторотза управување со човечки ресурси, како и преку истражување да се добие слика за тоа колку тиепромени им се блиски на менаџерите и вработените во организациите и колку тие се спремни и сакаат да ги прифатат и совладаат како нов начин на работа.

Клучни зборови: e-HRM, електронско управување со човечки ресурси, HRIS

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Other social sciences
Divisions: Faculty of Information and Communication Technologies
Depositing User: Prof. d-r. Dragan Gruevski
Date Deposited: 01 May 2023 10:10
Last Modified: 01 May 2023 10:10
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/8181

Actions (login required)

View Item View Item