ПРИМЕНАТА НА МЕТОДОТ НА ГРАФОВИ ВО ГЕОГРАФИЈАТА И ВОЕНАТА ГЕОГРАФИЈА

Talevski Dimitrija, Jove and Temjanovski, Riste (2003) ПРИМЕНАТА НА МЕТОДОТ НА ГРАФОВИ ВО ГЕОГРАФИЈАТА И ВОЕНАТА ГЕОГРАФИЈА. Современа македонска одбрана, 8. pp. 1-19.

Full text not available from this repository.

Abstract

Primenata na teorijata na grafovite vogeografijata vo posledno vreme e mo{ne golema i taa napravi re~isirevolucioneren pristap vo oblasta na soobra}ajnata geografija.Kako granka na topologijata, teorijata na grafovite, e tesnopovrzana so prakti~nite problemi vo fizi~kata, humanata ivoenata geografija, a osobeno vo oblastite na soobra}ajnata mre`a,elektri~nata mre`a, hidrografijata, ekonomijata, hemijata itn.Vo ovoj trud se elaborirani pozna~ajni karakteristiki nagrafot so poseben akcent na algoritamot za re{avawe na najkratokpat pome|u dva grada vo Republika Makedonija.Sistemot na pati{tata i `eleznicite zavisi odkvantitetot i kvalitetot na prirodnite i sozdadenitevrednosti vo prostorot. Vo razvienite zemji sistemot na patnatai `elezni~kata mre`a i drugite komunikacii e mnogu pogust izrazenpreku dol`ni kilometri na usvoena edinica povr{ina (1km2, 10 km2 ,100 km2 itn.). Najkratkiot pat mnogupati ima glavna uloga vominimiziraweto na transportnite tro{oci vo mre`ata isoobra}ajnite mete`i, a vo voeni uslovi ~esto pati uspe{notoizvr{uvawe na zada~ite zavisi od vremeto na transportot isovladuvaweto na dadenata mar{ruta.Soobra}ajnata infrastruktura ima strategiska uloga vocelokupnata tehni~ka infrastruktra vo mir i vo vojna, i zaradi toapretstavuva predmet na prou~uvawe i na geografijata i na voenata geografija.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Other natural sciences
Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Social and economic geography
Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Other social sciences
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Prof. d-r Jove Talevski
Date Deposited: 14 Apr 2023 09:47
Last Modified: 19 May 2023 06:52
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/8068

Actions (login required)

View Item View Item