Регионална географија

Talevski Dimitrija, Jove (2007) Регионална географија. Универзитет "Свети Климент Охридски" - Битола -Педагошки Факултет - Битола, Битола. ISBN 9989-100-20-9

Full text not available from this repository.

Abstract

Во овој учебник се дадени поисцрпни сознанија за просторот на Република Македонија, поаѓајќи од најосновните информации за светот и континентот Европа како негов макрорегион, а Република Македонија како дел од европскиот простор. Учебникот изобилува со бројни показатели за просторот на Европскиот континент и на Република Македонија, како што се: бројот на жители во потесните и пошироките подрачја на големите градови, должините, висините и површините на одделни географски елементи и сл., кои се преземени од посочената богата литература во која се илустрирани карактеристиките на просторот во периодот од 2001 до 2005 година. Овие бројни показатели изнесени се на начин кој на читателот треба да му овозможат потребна компарабилност на истите заради што полесно разбирање на поврзаноста меѓу природно-географските и антропо-географските карактеристики во определен простор, било да се работи за Европа како континент, некој од нејзините региони, или пак за Република Македонија во тие рамки. Учебникот изобилува со карти од европските држави и нивните региони, и посебна физичка карта и политичка карта на Европа, карти од Западна Европа, Северна Европа, Источна Европа, Централна Европа, Јужна Европа, како и карта од Република Македонија.

Item Type: Book
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Other natural sciences
Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Other social sciences
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Prof. d-r Jove Talevski
Date Deposited: 14 Apr 2023 09:45
Last Modified: 19 Apr 2023 11:23
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/8060

Actions (login required)

View Item View Item