ТОПОНИМИ ВО АТАРОТ НА СЕЛО НИЖОПОЛЕ - ОПШТИНА БИТОЛА

Talevski Dimitrija, Jove (2008) ТОПОНИМИ ВО АТАРОТ НА СЕЛО НИЖОПОЛЕ - ОПШТИНА БИТОЛА. Хоризонти, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 3. pp. 1-17. ISSN 1857-6206

Full text not available from this repository.

Abstract

Sekoj opredelen prostor (reon, predel, podra~je, teritorija,atar i dr.) izobiluva so golem broj na geografski imiwa. Tie se poz-nati kako toponimi i pretstavuvaat imiwa na mesta od kulturno, is-torisko, geografsko, socioekonomsko, politi~ko i drugo poteklo.Toponimite so vekovi generaciski se prenesuvaat do denes, a }e seprenesuvaat i na idnite generacii. Del od niv se zadr`ani vo origi-nalna forma, a del so tek na vremeto pretrpuvaat odredeni promeniili modifikacii od mesnoto naselenie. Zaradi toa, mnogu e va`notoponimite {to poprecizno da se utvrdat i da se standardizira niv-nata upotreba vo dr`avnite dokumenti i vo sekojdnevnata upotreba,da se odredat nivnite lokacii vo prostorot, a isto taka, soodvetno iprecizno kartografski da se prika`at na site vidovi karti vozavisnost od razmerot.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Educational sciences
Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Other natural sciences
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Prof. d-r Jove Talevski
Date Deposited: 14 Apr 2023 06:49
Last Modified: 19 Apr 2023 11:34
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/8059

Actions (login required)

View Item View Item