Човекот и водата

Talevski Dimitrija, Jove and Zmejkovski, Milosh (2010) Човекот и водата. Педагошки факултет, Битола, Битола. ISBN 9989-100-29-2

Full text not available from this repository.

Abstract

Драгоцените карактеристики што ги има водата, која не случајно се нарекува еликсир на животот, се опфатени во овој прирачник што е наменет како за студентите на Педагошкиот факултет во Битола така и за широката читачка јавност. Покрај големиот број интересни податоци за водата, почнувајќи од оние кои откриваат колкава количина вода му е потребна на човечкиот организам за негово непречено функционирање и колку долго човекот може да преживее без вода, во овој прирачник, на читателот му се ставаат на увид и најразлични општопознати, но, во секојдневниот живот, најчесто несвесно занемарувани факти за човековото нерационално и непланско однесување кон водата, наспроти крајно реалната неопходност за максимално штедење и одговорно менаџирање со оваа обична, но сепак непроценливо вредна материја, течност што живот значи. Во прирачникот многу јасно, научно засновано и аргументирано се зборува за вкупните количини вода во светски рамки, повикувајќи се на податоци од хидролошкото одделение на УНЕСКО, за непрекинатото кружно движење на водата во природата, за нејзините физички карактеристики, хемискиот состав и својства, потоа за видовите на води, критериумите за квалитетот на водата, пречистувањето на водата, водите во Република Македонија и во светот итн. The precious features that water has and after which it has been given the epithet elixir of life, presented in this hand-book that has been designed for the needs of the students of Faculty of Education, are also attractive for a great many other readers from the public. What makes this survey special for any reader is the great number of interesting data on water, starting with those on the quantity of water necessary to the human body and the length of time in which a man can survive without water, along with the general facts about water, which, though familiar, are often neglected in everyday life. These are man’s irrational and reckless attitudes towards water on the one hand, and on the other hand – the ultimate necessity for maximum saving and responsible planning of the use of this priceless life juice. Relying on the UNESCO Hydrological Department data, the hand-book gives clear and scientific facts about the total amount of water in the world, the continual circular path that water has in Nature, its physical and chemical properties, the types of water in the world and in R. Macedonia, the water quality criteria, the process of purification of water, and many other relevant topics.

Item Type: Book
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Educational sciences
Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Prof. d-r Jove Talevski
Date Deposited: 14 Apr 2023 06:49
Last Modified: 19 Apr 2023 11:34
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/8058

Actions (login required)

View Item View Item