ДИНАМИЗИРАЊЕ НА ТИМСКАТА РАБОТА ВО МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА КАКО ФУНКЦИОНАЛНА ОСНОВА НА НИВНИОТ ПЕРМАНЕНТЕН РАЗВОЈ

Gruevski, Dragan and Cvetkovska, Mirjana and Dimitrovska Bosilkovska, Jasmina (2013) ДИНАМИЗИРАЊЕ НА ТИМСКАТА РАБОТА ВО МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА КАКО ФУНКЦИОНАЛНА ОСНОВА НА НИВНИОТ ПЕРМАНЕНТЕН РАЗВОЈ. In: ВТОРА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СОВРЕМЕНИТЕ МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ НАУКИ, 01-03 Noemvri, 2013, БАС ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ - БИТОЛА.

[thumbnail of ДИНАМИЗИРАЊЕ НА ТИМСКАТА РАБОТА ВО МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА КАКО ФУНКЦИОНАЛНА ОСНОВА НА НИВНИОТ ПЕРМАНЕНТЕН РАЗВОЈ.pdf] Text
ДИНАМИЗИРАЊЕ НА ТИМСКАТА РАБОТА ВО МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА КАКО ФУНКЦИОНАЛНА ОСНОВА НА НИВНИОТ ПЕРМАНЕНТЕН РАЗВОЈ.pdf

Download (400kB)

Abstract

Тимовите претставуваат мост помеѓу инвентивноста на индивидуата и
колективната креативност. Синергирањето претставува партнерски однос меѓу
учесниците кои имаат заедничка цел, која може да се оствари само со заедничка
активност на сите актери.
Секој систем мора да учи за да опстане, за да се развива и за да се приспособува
на новите предизвици кои постојано доаѓаат. Како неопходност се јавува управувањето
со промените, бидејќи тоа дава насока, го намалува ударот на промените, ги
минимизира загубите, поставува стандарди за унапредување на целите на
организацијата, овозможува координирање на напорот.
Секако, со динамизирањето на тимската работа можеби и најмногу се
придонесува во ревитализацијата на оние делови од организацијата кои нужно бараат
промена. Тимското работење претставува солидна основа за пресврт и остварување на
ефективна и ефикасна промена. Поради што, деловните субјекти во Р. Македонија
треба да научат креативно да размислуваат и работат, и тоа не на ниво на индивидуи,
туку на ниво на тимови и на ниво на цела организација.
Трудот претставува пресек на снимената состојба во однос на видот, карактерот,
фунционалноста на тимското работење кај определен број деловни субјекти од
секторот на малите и средни претпријатија во Р. Македонија, компарирани со
резултатите за истите варијабли добиени во организации од јавниот сектор кои
функционираат во нивното опкружување.
Истражувачката претпоставка е едноставна и вели: “Изложеноста на промените
кај приватните претпријатија генерира зголемена потреба за продуктивно тимско
работење кое е различно по обемот, карактерот и содржината од тимското работење во
јавниот сектор”.
Клучни зборови: мали и средни претпријатија, развој, тимска работа

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Other social sciences
Divisions: Faculty of Information and Communication Technologies
Depositing User: Prof. d-r. Dragan Gruevski
Date Deposited: 19 Apr 2023 11:14
Last Modified: 19 Apr 2023 11:14
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/7997

Actions (login required)

View Item View Item