Примена на апликацијата ,,Пресметувач на матрици” (matrixcalc.org/mk) во наставата по математика

Соколоски, Петар and Сретеноска, Јасмина and Kotevska, Elena Примена на апликацијата ,,Пресметувач на матрици” (matrixcalc.org/mk) во наставата по математика. Зборник на трудови од Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, Скопје, 27-28 септември 2019.

Full text not available from this repository.

Abstract

Примената на сметачите и мобилните технологии во современата настава по
математика е неизбежен дел од современото основно, средно и високо образование. Сè
поголемото навлегување на овие нови технологии во традиционалната настава ги менуваат
пристапот и техниките во пренесувањето на материјалот и поставуваат нови предизвици
како пред наставниците така и пред учениците. Во овој труд ќе биде изложена алатката
matrixcalc.org/mk (или Пресметувач на матрици) која е наменета за решавање на различни
типови задачи со матрици, системи линеарни равенки, детерминанти и слично кои се
присутни во наставата самостојно како делови од линеарната алгебра.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Mathematics
Divisions: Faculty of Technical Sciences
Depositing User: Prof. d-r. Elena Kotevska
Date Deposited: 08 May 2023 09:59
Last Modified: 08 May 2023 09:59
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/6984

Actions (login required)

View Item View Item