Strategy for Tourism Development in the Municipality of Mavrovo and Rostushe (2019-2028)

Marinoski, Naume and Nestoroska, Ivanka and Andreeski, Cvetko and Risteski, Michael (2018) Strategy for Tourism Development in the Municipality of Mavrovo and Rostushe (2019-2028). Faculty of Tourism and Hospitality - Ohrid.

[thumbnail of FINALEN DOKUMENT-МАВРОВО И РОСТУШЕ (1).pdf] Text
FINALEN DOKUMENT-МАВРОВО И РОСТУШЕ (1).pdf

Download (3MB)

Abstract

Стратегијата за развој на туризмот во општина Маврово и Ростуше периодот (2019-2028) претставува документ кој овозможува туризмот да биде одржлива развојна област која ќе овозможи да придонесе во оптималното користење на туристичките ресурси. Имено туризмот во овој простор има посебно значење затоа што во него потенцијалите за развој се со изразита димензија. Тој е фактор нестопанскиот прогрес на подрачја кои се недоволно развиени така што го забрзува стопанскиот, социјалниот и културниот развој. Врз основа на стратегиското планирање на туризмот во општина Маврово и Ростуше ќе може да ги валоризира и користи своите ресурси на одржлив начин со оглед на богатството што го поседува, како во природата така во културната сфера. Овие ресурси се основни туристички вредности. Таа е карактеристичен по застапеноста на изразитата конфигурација на просторот и проткаен степенот на природни вредности кои и овозможуваат да се стекне со пиетет на заштита од највисок ранг. Покрај тоа, таа има забележително културно-историско и етнографско наследство. Ваквата сложеност упатува на тоа дека развојот на туризмот ќе се потпира на автентични вредности. Тие треба да бидат основа на туристичката понуда и креирањето на препознатливи туристички производи кои во настапот на туристичкиот пазар ќе имаат успешна прифатливост за туристичката клиентела од земјата и странство. Стратегискиот приод во развојот на туризмот во наредниот десетгодишен период, треба да придонесе за подобрување на содржината на престој на посетителите, постојно да го унапредува квалитетот на услугите во насока на овозможување на потполно задоволство на посетителите. Така туризмот ќе биде во функција на интензивно вклучување на овие недоволно развиени средини во развојните процеси. Реализацијата на стратегиските определби ќе биде фактор на поттикнување на економските процеси, социјалната и интеркултурната соработка и разбирање, а самата општина ќе ја афирмира на домашен и, на меѓународен план.

Item Type: Other
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Other social sciences
Divisions: Faculty of Tourism and Hospitality
Depositing User: Prof. d-r Michael Risteski
Date Deposited: 19 Apr 2021 12:12
Last Modified: 19 Apr 2021 12:12
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/6354

Actions (login required)

View Item View Item