ТАКСОНОМИИ НА Е-КУПУВАЧИ, ОПЕРАТИВНИ ПРОФИЛИ И ПЕРФОРМАБИЛНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА (Taxonomies of e-Customers, Operating Profiles, and Performability of e-Commerce Systems)

Mitrevski, Pece and Hristoski, Ilija (2012) ТАКСОНОМИИ НА Е-КУПУВАЧИ, ОПЕРАТИВНИ ПРОФИЛИ И ПЕРФОРМАБИЛНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА (Taxonomies of e-Customers, Operating Profiles, and Performability of e-Commerce Systems). In: Proceedings of the Faculty of Technical Sciences - Bitola 2012. 50 Years Anniversary - Faculty of Technical Sciences - Bitola (1961 - 2011) . Faculty of Technical Sciences - Bitola / "St. Kliment Ohridski" University - Bitola, Bitola, Republic of Macedonia, Bitola, Republic of Macedonia, pp. 85-90. ISBN 978-9989-786-86-0

Full text not available from this repository.

Abstract

Парадигмата на е-Трговија станува одлучувачки фактор за опстанокот, но и за успешноста на компаниите во услови што ги диктира новата, дигитална економија. Основен предуслов за успешна продажба и остварување приход кај виртуелните продавници претставува задоволството на е-Купувачите од квалитетот на веб-сервисите, понудени од системите за е-Трговија. Нивото на перформабилност, што ги опфаќа концептите на перформанси, доверливост, надежност и расположливост, зависи од адекватното димензионирање и конфигурирање на хардверската инфраструктура, но и од поведението на различните класи е-Купувачи за време на сесиите. Трудот претставува придонес кон моделирањето и спецификацијата на оперативни профили, како основа на предиктивните модели за евалуација на мерките на перформабилност.

Item Type: Book Section
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Computer and information sciences
Divisions: Faculty of Economics
Faculty of Technical Sciences
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 09 Mar 2020 18:53
Last Modified: 09 Mar 2020 18:53
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/4000

Actions (login required)

View Item View Item