Стекнување и промена на големината на сопствениот капитал во деловните субјекти

Taleska, Suzana (2013) Стекнување и промена на големината на сопствениот капитал во деловните субјекти. Еквилибриум (10). pp. 10-12. ISSN 2671-3349

Full text not available from this repository.

Abstract

Акционерските друштва, според вредноста на ангажираниот капитал и учеството во вкупниот општествен производ, претставуваат најзначаен облик на деловни субјекти во развиените пазарни економии. Суштинската разлика меѓу друштвата во однос на правната форма на инокосно претпријатие или друштво, произлегува од раздвоеноста на сопственоста. Бидејќи повеќе не може да се изедначи личноста на сопственикот со деловниот субјект, акционерските друштва се јавуваат како осамостоени легални правни ентитети со деловна способност и одговорност. Акционерските друштва се карактеризираат со ограничена одговорност на сопствениците за обрските на друштвото, лимитирана од височината на трајниот влог во акционерското друштво, што значи дека доверителите немаат правни можности да ги намират своите побарувања од личниот имот на сопствениците.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 23 Feb 2020 18:35
Last Modified: 23 Feb 2020 18:35
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/3351

Actions (login required)

View Item View Item