KONCEPTOT NA BENCMARKINGOT VO FUNKCIJA NA PODOBRUVAWE NA PROCESITE

Taleska, Suzana and Janeska, Margarita and Menkinoski, Goce (2001) KONCEPTOT NA BENCMARKINGOT VO FUNKCIJA NA PODOBRUVAWE NA PROCESITE. In: Годишна конференција на тема “Континуирано подобрување на процесите”, во организација на МАЗУК, 8-9, Ohrid, Macedonia.

Full text not available from this repository.

Abstract

Ben~markingot e namenski, dolgotraen i ponekoga{ dosta te`ok proces koj bara organizaciska disciplina i zna~itelni potrebi od resursi, {to treba da se fokusiraat vo tekot na implementacijata.
Ben~markingot pretstavuva edno kontinuirano u~ewe, ~ija cel e postignuvawe superiorna uspe{nost vo dejnosta do perfekcija i zatoa e potrebna golema kreativnost vo izveduvaweto na aktivnostite, {to sekako pretstavuva golem predizvik za pretprijatijata.
Procesot na ben~markingot e formaliziran vo nekolku fazi od strana na vode~kite kompanii koi{to koristat eden integriran, sistematski i izmeren pristap, odrazen vo slednive pet fazi: planirawe, sobirawe na podatoci, analiza i integracija, implementacija i ispravka, kako nasoki za uspe{na implementacija na celokupniot proces na ben~markingot.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 06 Feb 2020 08:35
Last Modified: 06 Feb 2020 08:35
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/2474

Actions (login required)

View Item View Item