Razvojot na pretprijatijata vo uslovi na promena na starata tehno-ekonomska vo nova informacisko-tehnolo{ka paradigma

Janeska, Margarita and Kokaroski, Dimko (2001) Razvojot na pretprijatijata vo uslovi na promena na starata tehno-ekonomska vo nova informacisko-tehnolo{ka paradigma. In: Medjunarodna konferencija, 19-20, Varna, Bugarija.

Full text not available from this repository.

Abstract

Golem broj trendovi, denes, vlijaat vrz biznisot i negovoto okru`uvawe. Eden od niv e tranzicijata od "industriska ekonomija" vo ekonomija na informacii i uslugi. Denes, tradicionalnata e transformirana vo informaciska organizacija, koja{to gi koristi informaciite za da pridonese vo promenata na modelot na raboteweto. Poradi toa, se nametnuva baraweto: informaciskata tehnologija da stane sostaven del od biznisot.
Vo uslovi na postojani promeni na globalnata ili informaciskata ekonomija, informaciskiot sistem mu ovozmo`uva na delovniot sistem, vo soglasnost so tie promeni, blagovremeno i adekvatno da se reorganizira. Ovoj proces ne e ni{to drugo osven rein`enering na delovnite procesi, koj{to e poddr`an so posebna metodologija – softversko rein`enerstvo. So rein`eneringot na delovnite procesi se ostvaruva premin od t.n. vertikalna ili klasi~na vo horizontalna organizacija. Sovremeniot informaciski sistem ja poddr`uva tokmu ovaa horizontalna organizacija koja{to ja ukinuva striktnata granica me|u funkciite i krutata organizaciska struktura na pretprijatieto.
Vo uslovi na sovremeno pazarno rabotewe, so identifikacija na kriti~nite faktori na uspehot i strategiskiot plan na informacioniot sistem mora da se sledi takva organizacija na informacioniot sistem koja{to so pomo{ na pretprijatieto }e ja sovladuva konkurentskata prednost i }e go optimizira svoeto rabotewe. Toa zna~i deka informacioniot sistem ima isklu~ivo zna~ajna uloga vo sovladuvaweto na kriti~nite aktivnosti na delovniot sistem.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 06 Feb 2020 08:34
Last Modified: 06 Feb 2020 08:34
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/2471

Actions (login required)

View Item View Item