SISTEMITE ZA PODDR[KA NA ODLU^UVAWETO VO FUNKCIJA NA MENAXMENTOT

Janeska, Margarita and Taleska, Suzana and Menkinoski, Goce (2001) SISTEMITE ZA PODDR[KA NA ODLU^UVAWETO VO FUNKCIJA NA MENAXMENTOT. In: Втора Годишна конференција “Современи трендови и тенденции во менаџментот и нивна практична примена”, Македонска Асоцијација за менаџмент, 6, Skopje, Macedonia.

Full text not available from this repository.

Abstract

Donesuvaweto pravovremeni i korektni odluki e najosnoven preduslov za po~etok na sekoja delovna aktivnost. Problemite koi{to se javuvaat pri upravuvaweto so pretprijatieto, bilo toa da se operativni, takti~ki ili strategiski, stanuvaat se poslo`eni so ogled na pospecifi~nite uslovi na rabotewe.
Re{avaweto na struktuiranite problemi e olesneto so postoeweto na analiti~ki algoritmi, koi so pomo{ na kompjuterite lesno mo`at da se re{at. Glavna te{kotija nastanuva koga e potrebno da se najde pravilen odgovor na nestruktuiraniot ili polustruktuiraniot problem za ~ie re{avawe ne postojat formuli i koi{to mo`at da se opi{at edinstveno so termini koi{to ja opi{uvaat neizvesnosta, verojatnosta i sl. Za nivno re{avawe mo`at da pomognat sistemite za poddr{ka na odlu~uvaweto (SPO).

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 05 Feb 2020 20:42
Last Modified: 05 Feb 2020 20:42
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/2469

Actions (login required)

View Item View Item