Моделирање на мехатронички системи со помош на бонд графови

Јаневска, Гордана (2015) Моделирање на мехатронички системи со помош на бонд графови. Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола. pp. 160-165.

Full text not available from this repository.

Abstract

Бонд графовите или графовите на врски претставуваат систематски метод за моделирање на физички системи од било кој домен. Бонд графовите претставуваат независен од доменот графички опис на динамичкото однесување на физичките системи.Во трудот се разгледани основите на теоријата на бонд графови фокусирани на мехатронички системи преку разгледување на пример за електромеханички уред за подигање товар. Исто така, претставен е и систематски метод за изградба на бонд граф, поаѓајќи од идеалниот физички модел на системот. Покрај тоа, разгледана е и постапката за генерирање на математичките равенки, како и постапка за развивање на блок дијаграмот од каузалниот бонд граф на системот.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Engineering and Technology > Mechanical engineering
Divisions: Faculty of Technical Sciences
Depositing User: Users 389 not found.
Date Deposited: 05 Nov 2018 17:46
Last Modified: 05 Nov 2018 17:46
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/1460

Actions (login required)

View Item View Item