Терминологизација, ретерминологизација и детерминологизација во македонскиот стандарден јазик

Janusheva, Violeta (2018) Терминологизација, ретерминологизација и детерминологизација во македонскиот стандарден јазик. „Филолошки студии“ (1). pp. 1-16.

Full text not available from this repository.

Abstract

Резиме: Во овој трудот се покажуваат процесите терминологизација, ретерми-
нологизација и детерминологизација во македонскиот стандарден јазик. Ис-
тражувањето има квалитативна парадигма и дескриптивен дизајн. Примерокот
го сочинуваат лексички единици од општиот јазик, како и од различни научни
и технички области, ексцерпирани од секојдневните интеракции на
зборувачите на македонскиот јазик. Од методите за обработка на податоците и
за донесување заклучоци се употребуваат анализа, компарација и синтеза.
Истражувањето ги покажува семантичките и граматичките потенцијали на
анализираните лексички единици што се јавуваат како резултат на веќе
споменатите процеси.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Josif Petrovski
Date Deposited: 13 Nov 2018 12:30
Last Modified: 20 Apr 2023 05:25
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/1337

Actions (login required)

View Item View Item