THE [SAME] IN THE JOURNALISTIC SUB-STYLE OF THE STANDARD MACEDONIAN LANGUAGE/ ИСТИОТ/А/О/Е ВО НОВИНАРСКИОТ ПОТСТИЛ НА МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК

Janusheva, Violeta (2018) THE [SAME] IN THE JOURNALISTIC SUB-STYLE OF THE STANDARD MACEDONIAN LANGUAGE/ ИСТИОТ/А/О/Е ВО НОВИНАРСКИОТ ПОТСТИЛ НА МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК. Меѓународно научно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања „Палимпсест“, 3 (5). pp. 19-29. ISSN 2545-3998

Full text not available from this repository.

Abstract

Апстракт: Предмет на истражување на трудот е погрешната самостојна употреба на истиот/а/о/е на местото од именка или заменка во текстовите од новинарскиот потстил. Истражувањето има квалитативна парадигма и дескриптивен дизајн. Примерокот го претставуваат повеќе електронски изданија на дневниот весник „Вечер“ и други електронски извори, публикувани во 2017 и 2018 година. Од методите за обработка на податоците и за донесување на заклучоци се употребуваат анализа, синтеза и компарација. Истражувањето ја потврдува погрешната самостојна употреба на истиот/а/о/е и покажува дека кај оваа лексичка единица се развиваат ново значење и нова употреба, што се спротивни на духот на стандарднојазичната норма. Причините за тоа може да се бараат во аналогијата со значењето и употребата на лексичката единица самиот/а/о/е, но и во влијанието на српскиот, хрватскиот и босанскиот јазик.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Josif Petrovski
Date Deposited: 16 Jul 2018 13:25
Last Modified: 07 Jul 2023 09:52
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/1225

Actions (login required)

View Item View Item