Items where Division is "Higher Medical School" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | F | J | R | S
Number of items: 10.

B

Bogdanova Popov, Biljana and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Karapetkovska-Hristova, Vesna and Ristevski, Mimi and Dodovski, Petar (2010) Липидниот статус кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања во Општина Битола. In: Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Зборник, Студентски парламент на Високата медицинска школа - Битола, 22-25 април 2010, Битола, Македонија / Bitola, Macedonia.

D

Dimitrovska Ristevska, Gordana and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Jovanovska, Tanja (2010) Улога на медицинската сестра во препознавањето и третманот на психијатриските коморбилитети кај болните од ревматоиден артритис. In: Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Зборник, Студентски парламент на Високата медицинска школа - Битола, 22-25 април 2010, Битола, Македонија / Bitola, Macedonia.

Dimitrovska Ristevska, Gordana and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Jovanovska, Tanja (2010) Улогата на медицинската сестра во препознавањето и третманот на психијатарски коморбидитети кај болните од ревматоиден артритис. In: Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Зборник, Студентски парламент на Високата медицинска школа - Битола, 22-25 април 2010, Битола, Македонија / Bitola, Macedonia.

F

Filov, Izabela and Peshevska, D.J. and Dimitrovska Ristevska, Gordana and Ilievska, A. (2010) Психосоцијални аспекти на насилство против жени. In: Зборник, Психијатриска средба Скопје Ниш Софија. Здружение на психијатри Македонија, pp. 58-60.

J

Jasovic Siveska, Emilija (2010) Синдром на полицистични јајници, обезитет и репродуктивни импликации. In: 38ми Октомвриски средби на МЛСТ со меѓународно учество, 04-07.10.2010, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

Jovanovska, Tanja and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Mirchevska, Lence and Ackovska, Rada (2010) Застапеноста на студентите-пушачи на Високата медицинска школа во Битола. MEDICUS, XIV(2). pp. 131-136. ISSN 1409-6366

R

Ramova Popova, Elizabeta and Poposka, A. and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija (2010) The influence on long forced position and the physical in activity on back pain and deformity of the spine. In: 17th ESPRM European congress of physical and rehabilitation medicine, 23-27 May 2010, Venice, Italy.

Ramova Popova, Elizabeta and Poposka, Anastasika and Ristevska, Stojna and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija (2010) Проценка на ефектот од едукацијата за деформитети на рбет кај сестри со универзитетско образование. In: Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Зборник, Студентски парламент на Високата медицинска школа - Битола, 22-25 април 2010, Битола, Македонија / Bitola, Macedonia.

Ristevska, G. and Ristevska, J. and Stepanoska, J. and Filov, Izabela (2010) Пилот студија: Споредба на два тестови за скрининг на когнитивните способности, test your memory и mini mental status examination. Зборник, Психијатриска средба Скопје Ниш Софија. p. 94.

S

Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Jovanovska, Tanja and Dimitrovska Ristevska, Gordana (2010) Генерални препораки за контролни прегледи кај старите лица. In: Конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Зборник, Студентски парламент на Висока медицинска школа-Битола, 22-25 април 2010, Битола, Македонија / Bitola, Macedonia.

This list was generated on Mon Feb 6 15:51:38 2023 UTC.