Items where Division is "Higher Medical School" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | F | J | R
Number of items: 11.

B

Bozinovska, V. and Jasovic Siveska, Emilija (2003) Инверзија на утерус-ретка компликација при раѓањето во опстетрицијата. In: XVI Конгрес на лекарите на Македонија, Зборник на апстракти. Македонски медицински преглед, Македонски медицински преглед, Списание на Македонското лекарско друштво МАК МЕД ПРЕГЛЕД, Охрид / Ohrid, p. 170. ISBN ISSN0025-1097

Bozinovska, V. and Jasovic Siveska, Emilija (2003) Значењето на антенаталната детекција на хромозомопатиите со неинвазивни сонографски маркери во втор триместар на бременоста. In: Втор конгрес на гинеколози и опстетичари од Република Македонија со меѓународно учество, Зборник на апстракти. Македонско лекарско друштво, Здружение на гинеколози и опстетичари, Охрид / Ohrid, p. 147.

F

Filov, Izabela and Jurukovska, Slavica (2003) The influencs of Haloperidol to the cardiovascilar sistem. Македонски фармацевтски билтен / Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 49 ((1,2)). p. 127. ISSN 1400-8695

J

Jasovic Siveska, Emilija (2003) Njohja dhe mjekimi i klamidija trahomatis / Препознавање и лекување на Кламидија и Трахоматис. PREVENTIVA, 12 (8). p. 14.

Jasovic Siveska, Emilija and Bozinovska, V. (2003) Епидемиологија и фактори на ризик во предикција на хипертензивен синдром во бременост. In: XVI Конгрес на лекарите на Македонија, Зборник на апстракти. Македонско лекарско друштво, Македонски медицински преглед, Списание на македонското лекарско друштво МАКЕД МЕД ПРЕГЛЕД, Охрид / Ohrid, p. 171. ISBN ISSN0025-1097

Jasovic Siveska, Emilija and Bozinovska, V. and Jasovic, V. (2003) Начин на породување и исход на новороденче од хипертензивна бременост. In: Македонско лекарско друштво/Macedonian medical association, II Конгрес на лекарите по општа медицина на Република Македонија со меѓународно учество / II Congress og GP doctors of Republic of Macedonia with international participation. Зборник на апстракти / Book of abstracts, Охрид / Ohrid, pp. 138-139.

Jasovic Siveska, Emilija and Jasovic, V. (2003) Оптовареност на акушерската анамнеза кај бремени со прееклампсија. In: Втор конгрес на гинеколози и опстетичари од Република Македонија со меѓународно учество, Зборник на апстракти. Македонско лекарско друштво, Охрид / Ohrid, p. 145.

Jurukovska, Slavica and Filov, Izabela (2003) Жолт кантарион - лек на иднината. Македонски фармацевтски билтен / Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 49. pp. 1-228. ISSN 1400-8695

R

Rajchanovska, Domnika and Dukovska, B. (2003) Health care of the children of home of orphans in Bitola / Здравствената заштита на децата во Домот за доенчиња и мали деца во Битола. In: Зборник на апстракти / Book of abstracts. Прв балкански конгрес за историја на медицината / First Balkans Congress for History of Medicine, pp. 111-112.

Rajchanovska, Domnika and Dukovska, B. and Bonchanoska, B. (2003) Деца со даунов синдром во период 1996-2002 година. In: Зборник на апстракти и трудови / Proceedings and abstracts. III Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество / III Congress of Macedonian pediatric association with international participation, Охрид/Ohrid, p. 237.

Rajchanovska, Domnika and Dukovska, B. and Todorovski, T. (2003) Конгенијални аномалии во периодот 1997-2002 година. In: Зборник на апстракти и трудови / Proceedings and abstracts. III Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество / III Congress of Macedonian pediatric association with international participation, Охрид/Ohrid, p. 104.

This list was generated on Mon Feb 6 13:25:04 2023 UTC.