Items where Author is "Филов, Изабела"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Book Section
Number of items: 9.

Book Section

Рајчановска, Домина and Димитровска Ристевска, Гордана and Јовановска, Тања and Стојчевска Продановска, Викторија and Филов, Изабела (2016) Развој на високото образование за медицинските сестри во Битола / Developement of higher education for nurses in Bitola. In: V Македонски конгрес, За историјата на медицината со меѓународно учество. V Македонски конгрес, За историјата на медицината со меѓународно учество, Битола, pp. 162-166.

Филов, Изабела and Димитровска Ристовска, Гордана and Јовановска, Тања and Продановска Стојчевска, Викторија and Рајчановска, Домника (2016) Терапевтска комуникaција во клиничката пракса. In: Зборник на трудови. V Македонски конгрес за историјата на медицината со меѓународно учество, Битола, pp. 207-215.

Ристевска-Димитровска, Гордана and Филов, Изабела and Рајчановска, Домника and Стефановски, Петар and Дејанова, Б. (2015) Резилиентност и квалитет на живот кај лекувани од рак на дојка. In: Зборник на апстракти / Book of abstracts. меѓународна психијатриска конференција, Стрес и анкциозни растројства низ различни животни фази.

Јовановска, Тања and Стојчевска-Продановска, Викторија and Рајчановска, Домника and Филов, Изабела and Тутеска, Јованка and Мирчевска, Ленче and Ацевска, Рада (2015) Застапеност на различните дијагнози кај хоспитализирани пациенти во хосписот Сју Рајдер Битола. In: International Journal, Scientific and Applicative Papers. Knowledge lkm, p. 427.

Стојчевска-Продановска, Викторија and Јовановска, Тања and Рајчановска, Домника and Филов, Изабела and Тутеска, Јованка and Мирчевска, Ленче and Ацевска, Рада (2015) Стилот на живеење кај студентите во Високата медицинска школа Битола. In: International Journal, Scientific and Applicative Papers. Knowledge lkm, p. 429.

Мирчевска, Ленче and Мојсоска, С. and Ристевска, Стојна and Рајчановска, Домника and Филов, Изабела and Јовановска, Тања and Стојчевска-Продановска, Викторија and Димитровска Ристевска, Гордана (2015) Корелација помеѓу ризик факторите и кардиоваскуларните болести кај пациенти лекувани во Клиничка болница во Битола, Р. Македонија. In: International Journal, Scientific and Applicative Papers. Knowledge lkm, p. 425.

Мицковска, Марија and Рајчановска, Домника and Јовановска, Тања and Продановска-Стојчевска, Викторија and Филов, Изабела and Димитровска Ристевска, Гордана (2015) Преваленција на доењето во Општина Битола во периодот од 2010 до 2012 година. In: Македонско сестринство / Macedonian Journal of Nursing. Македонско сестринство / Macedonian Journal of Nursing, pp. 31-36.

Димитровска Ристевска, Гордана and Рајчановска, Домника and Филов, Изабела (2014) Психолошка функционирање на адолесценти каои имаат родител со дијагностициран рак на дојка. In: Зборник на апстракти / Book of abstracts. I Македонска конференција за детска и адолесцентна психијатрија со меѓународно учество „Развојна психопатологија - предизвици и можности, Охрид/Ohrid, pp. 36-37.

Филов, Изабела and Ралева, М. and Пешевска, Д.Ј. and Рајчановска, Домника and Јовановска, Тања and Стојчевска-Продановска, Викторија and Димитровска Ристевска, Гордана and Најдовска, С. (2013) Промени во процесот на мислење како ризик фактор од насилство меѓу индивидуите со ментално растројство. In: Зборник на апстракти / Book of abstracts. V Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Охрид/Ohrid, pp. 33-34.

This list was generated on Sat Jun 25 11:30:51 2022 UTC.