Прелиминарен повик Е+ 2020

Повеќе...

Конкурс за I циклус студии во академската 2019/20

Повеќе...

Конкурси за втор и трет циклус студии на УКЛО

Повеќе...

110 уписнини за студенти на УКЛО

Повеќе...

ПОВИК ЗА ХОРИЗОНТИ

Повеќе...

E+ Повик 2019/2020

Повеќе...

HORIZON2020 обука за аплицирање во европските фондови

Повеќе...

е-весник на УКЛО

Повеќе...


Scroll to Top