Влијателни економисти – Јозеф Шумпетер

Risteska, Aneta (2012) Влијателни економисти – Јозеф Шумпетер. Еквилибриум (7). pp. 18-19. ISSN 2671-3349

This is the latest version of this item.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://eccfp.edu.mk/files/biltens/ekvilibrium_7.pd...

Abstract

Проблематиката на економскиот развој е во центарот на економските истражувања уште од настанувањето на економската наука. Дилемите за факторите коишто го условуваат нерамномерниот економски раст, т.е економските циклуси се вечна дилема меѓу економските теоретичари. Во последниве години светот е сведок на силата на иновацијата и нејзините конституенти во револуционализацијата на бизнисот и економската состојба. Денес не може, а да не се акцентира улогата на иновацијата во забрзувањето на економскиот раст и развој. Економската теорија и емпириските студии покажаа дека иновациите се меѓу клучните двигатели на економскиот раст и причинители на економските циклуси. Основите на ваквата филозофија се среќаваат уште во теоријата на економскиот развој на Јозеф Шумпетер.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 05 Mar 2020 12:11
Last Modified: 05 Mar 2020 12:11
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/3877

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item