Статистичка анализа и прогноза на деловните (општествените) процеси со софтверсака подршка

Sotiroski, Kosta (2019) Статистичка анализа и прогноза на деловните (општествените) процеси со софтверсака подршка. Економски факултет Прилеп. (Submitted)

Full text not available from this repository.

Abstract

Цел: Запознавање и користење на статистички софтвер во реализацијата на низа статистички процедури а како соодветна поддршка во менаџирањето со деловните (општествените) појави и процеси, пред се во нивната анализа, прогноза, проекција, предвидување и симулација. Клучни придобивки: Стекнување на знаење за законитостите на деловните односно општествените појави и процеси преку реализација на низа статистички методи, процедури и техники: статичка односно дескриптивна анализа (релативни броеви,закон на веројатност, функција на распоред, мерките на централна тенденција, мерките на варијабилитет, асиметричмоста и сплоштеност на емпириските податоци, апроксимација на емпириските распореди кон дефинирани теориски дистрибуции), корелациона и регресиона анализа, анализа на временски серии, статистичко заклучување, факторска анализа, кластерска анализа, администрација на база на статистички податоци и креирање статистички извештаи. Вака стекнатото и креирано знаење е основа за прогноза, проекција, предвидување и симулација на однесувањето на деловните (општествените) појави и процеси во текот ан времето. *Статистичките процедури ќе се реализираат вo статистичкиот пакет SPSS и алаткатите за статистичка анализа во Microsoft Excel (Data Analysis,...)

Item Type: Other
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 18 Feb 2020 09:49
Last Modified: 18 Feb 2020 09:49
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/3026

Actions (login required)

View Item View Item