Примена на анкетните истражувања за потребите на бизнис секторот и јавните институции -од креирање на примерок до статистичко заклучување

Sotiroski, Kosta Примена на анкетните истражувања за потребите на бизнис секторот и јавните институции -од креирање на примерок до статистичко заклучување. Економски факултет Прилеп. (Submitted)

Full text not available from this repository.

Abstract

Цел: Запознавање и користење на валидни анкетни истражувања со користење низа статистички процедури од моделите на избор на извадокот до статистичко заклучување (статистичко оценување и тестирање на статистички хипотези) со соодветна софтверска поддршка. Клучни придобивки: Стекнување на знаење од областа на статистичката терминологија и статистичката методологија неопходно за реализација на постапката на анкетно истражување (статистичка маса, примерок, дизај на примерок, стандардна грешка; класи на примероци; мерни скали; теоретски дистрибуции; статистички оценки; интервалско оценување; тестирање на статистички хипотези; генерирање случајни броеви; избор на прост случаен примерок; Параметаерско оценување -ANOVA; непараметарско оценување -непараметраски тестови), повторени анкетни истражувања, креирање база на податоци за анкетно истражување. Стекнување на знаење и вештини за целокупната постапка за реализација на анкетно истражување со соодветна софтверска поддршка. *Статистичките процедури ќе се реализираат вo статистичкиот пакет SPSS и алатки за статистичка анализа во Microsoft Excel (Data Analysis, ...)

Item Type: Other
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 18 Feb 2020 09:48
Last Modified: 18 Feb 2020 09:48
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/3025

Actions (login required)

View Item View Item