Пазарот на пари во Република Македонија I и II

Vitanova, Gordana and Spaseska, Tatjana (2006) Пазарот на пари во Република Македонија I и II. Економија и бизнис.

Full text not available from this repository.

Abstract

Vo razvienite pazarni ekonomii so razien pluralizam na sopstvenost i na pazari, pazarot na pari kako komponenta na finansiskiot pazar, e institucija vo koja se ~ustvuva sostojbata na likvidnosta na stopanstvoto, a so toa i na bankite. Pazarot na pari kako takva finansiska institucija, mo`e da bide i instrument za formirawe na prose~no nivo na likvidnost na bankarskiot sistem vo nacionalnata ekonomija. Toa e i zatoa {to pazarot na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost e institucija {to ja koristi centralnata banka, odnosno gi koristi operaciite na toj pazar kako osnoven instrument za regulirawee na likvidnosta na bankite, a so toa i na likvidnosta na nivo na nacionalna ekonomija. Imeno, so posredstvo na pazarot na pari se vr{i nivelirawe na vi{ocite i kusocite na kratkoro~ni finansiski sredstva. So toa na opredelen na~in se ostvaruva preraspredelba na vi{okot na finansiski sredstva me|u ekonomskite subjekti i bankite {to imaat vi{ok ili kusok na finansiski sredstva i toa vrz osnova na pazarna osnova i pod pazarni uslovi. Blagodarenie na funkcioniraweto na pazarot na pari vo pazarnite ekonomii postojat realni mo`nost za namaluvawe i eliminirawe na negativnite posledici od eventualnoto egzistirawe na stalni i povremeni oscilacii na stepenot na likkvidnosta na ekonomskite subjekti, bankite i stopanstvoto vo celost.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 12 Feb 2020 12:14
Last Modified: 12 Feb 2020 12:14
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/2752

Actions (login required)

View Item View Item