Улогата и значењето на финансиските деривати на финансискиот пазар

Vitanova, Gordana and Spaseska, Tatjana (2007) Улогата и значењето на финансиските деривати на финансискиот пазар. Зборник на трудови на Меѓународната научна конференција на тема “Предизвиците на новата економија”.

Full text not available from this repository.

Abstract

Finansiskite pazari pretstavuvaat motorna sila na pazarnite ekonomii. Tie se najva`en i najvlijatelen segment na ekonomskata politika i praktika so koi{to se ostvarua uspe{no i dolgotrajno funkcionirawe na celiot stopanski sistem. Najmnogu zastapeni instrumenti so koi{to se vr{i mobilizacija na kapitalot i so koi{to se trguva vo celiot negov razvoj se akciite i obvrznicite. Me|utoa, vo vtorata polovina od 20 vek na ovie pazari doa|a do zgolemena prisutnost na finansiskite derivati. Ekspanzijata na finansiskite derivati e predizvikana od pove}e faktori, me|u koi najzna~ajni se: - potrebata od kontrola i menaxirawe so rizicite {to se javuvaat pri trguvaweto so hartiite od vrednost; - globalizacijata na ekonomijata; - standardizacijata i promenite vo regulativata, razvojot na instrumentite na pazarite i klirin{kite ku}i, koi{to ovozmo`uvaat polesno odvivawe na derivatnite aktivnosti; - enormniot napredok vo kompjuterskata i telekomunikaciskata tehnologija, koj{to ovozmo`uva primena na sofisticirani matemati~ki tehniki na vrednuvawe na derivatite, kako i integracija na nacionalnite finansiski pazari. Finansiskite derivati za kratko vreme uspejaa da predizvikaat interes kako kaj poedine~nite investitori, taka i kaj finansiskite institucii, pred sé, poradi mo`nosta, so nivnata upotreba, da se upravuva so rizicite. Imeno, samiot proces na globalizacija na pazarite predizvikuva i nivna pogolema nestabilnost {to e prosledena so najrazli~ni rizici, i toa: krediten, kamaten, devizno valuten, pazaren i rizik od finansiskite inovacii. Vo vakvi uslovi na investirawe i finansirawe, u~esnicite na finansiskite pazari bea prinudeni da iznajdat novi na~ini za upravuvawe so rizikot, imaj}i go pritoa predvid faktot deka najgolem rizik e rizikot da ne se pravi ni{to.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 12 Feb 2020 12:14
Last Modified: 12 Feb 2020 12:14
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/2749

Actions (login required)

View Item View Item