Туѓите зборови и заемките во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден јазик

Лазаревска, Александра and Јанушева, Виолета (2019) Туѓите зборови и заемките во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден јазик. „ПАЛИМПСЕСТ“, Меѓународно списание за лингвистички, книжевнии културолошки истражувања, 4 (7). pp. 17-26.

Full text not available from this repository.

Abstract

Апстракт: Предмет на истражување во овој труд се туѓите зборовии заемкитево македонскиот стандарден јазик. Целта е да се испитаат застапеноста на туѓите зборовиизастапеноста на заемките во новинарскиот потстил, можноста за замена на заемките со домашен еквивалент, како и употребата на заемкитево однос на објективните потреби на јазикот.Истражувањето еквалитативнoи квантитативнои има описенкарактер. Примерокот го сочинуваат 4 електронски новинарски прилози, објавени на 6.2.2019 г. на „Сител ТВ“ во рубриката „Македонија“. Од методите за обработкана информациите и донесување на заклучоци се употребуваат анализа, синтеза и споредба. Од истражувањето произлегува дека: 1. Во анализираниот материјал,всушност, не се застапени туѓи зборови; 2. Ипокрај тоа што во одредени контексти, на местото од заемката може да се употреби домашен еквивалент, сепак, е употребена заемка; 3. Употребата на заемкитене е во согласност со објективните потреби на јазикот.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Mr Josif Petrovski
Date Deposited: 11 Sep 2019 22:27
Last Modified: 11 Sep 2019 22:27
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/1922

Actions (login required)

View Item View Item