Мали самостојни фотоволтаични обновливи извори на енергија

Пановски, С. and Јаневска, Г. and Шопов, К. (2015) Мали самостојни фотоволтаични обновливи извори на енергија. Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола. pp. 54-60. ISSN 9989-786-83-6

Full text not available from this repository.
Official URL: http://tfb.uklo.edu.mk/filemanager/Files/ZbornikTF...

Abstract

Фотоволтаичните системиза производство на соларна електрична енергијаможеда бидат изведени како самостојни,или приклучени кон електричната мрежа.Самостојните фотоволтни системи сѐуште имаат висока цена за добиената електрична енергија која е повисока од цената на продажната електрична енергија од ЕВН Македонија. Но,тие се употребливи за локации каде нема достапна електрична мрежа и/или како хибридни системи (во комбинација со мали ветерни електрани и сл.).Ваквите системи може да се очекува да станат атрактивни доколку и за нив се дадат повластени тарифи и/или други стимулации за нивна градба, како што е случај во земјите од Европската Унија и сл.Во трудот посебно се разгледуваат самостојните фотоволтаични мали ситеми како обновливи извори на енергија.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Engineering and Technology > Mechanical engineering
Divisions: Faculty of Technical Sciences
Depositing User: Users 389 not found.
Date Deposited: 05 Nov 2018 17:46
Last Modified: 05 Nov 2018 17:46
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/1459

Actions (login required)

View Item View Item